2010-2011 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

 

  Ad soyad:   Numara:       Kozlu imam hatip lisesi  2010-2011  eğitim öğretim yılı  1o/a TARİH DERSi 1.dönem 1.sınavı

 


                    Aldığı not:                                                                                                    
Yönerge: Cevabınızı her soruda belirtilen ilgili yere veriniz.  Her sorunun puanı bölümün başında yer almaktadır. Bilgi alışverişi kesinlikle yasaktır. Yanlış doğruya bir şey yapmaz. Kastettiklerinizden değil yazdıklarınızdan puan alırsınız .Başarılar dilerim.                                                                                                                                                                                                                                               Ali KARATAŞ-Coğrafya Öğretmeni

 

SORULAR

A BÖLÜMÜ:Bu bölümde her soru 10 puandır.(Toplam 60 puan)

1.Osmanlıların Rumeli’de izledikleri iskan siyasetinin sonuçlarından 3 tanesini yazınız.

2.Ankara savaşının sonuçlarından 4 tanesini yazınız.

3. Hint Deniz Seferlerinin başarısız olmasının sebeplerini yazınız.

4.Aşağıdaki İstanbul’un Fethi ile ilgili soruları cevaplayınız.

Fethin nedenlerinden  3 tane yazınız

Fethin Türk tarihi açısından sonuçlarından 3 tane yazınız

Fethin Dünya tarihi açısından sonuçlarından 3 tane yazınız

 

 

 

 

5.Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçlarından 4 tanesini yazınız.

6.I.Viyana Kuşatmasının başarısız olmasının sebeplerinden 2 tanesini  yazınız.

 

B BÖLÜMÜ:Her test sorusu 4’er puandır. (Toplam 20 puan)


1.Fatih döneminde Karadeniz bir Türk gölü halin gelirken aşağıdakilerden hangisi fethedilmemiştir?

    a.Kırım   b.Sinop    c.Trabzon    d.Amasya   e.Edirne

 

2.Cem sultan olayı hangi padişah döneminde olmuştur?

    a.Fatih   b.Kanuni   c.II.Bayezıd     d.Orhan bey    

    e.I. Selim

 

3.Osmanlı devleti hangi devletten hangi savaşla halifelik unvanını ele geçirmiştir?

a.Mohaç……………………..Avusturya 

b.Ridaniye ...... ……………Memlûk    

c.Preveze........ ……………haçlılar

d.Niğbolu...................... Haçlılar                     

e. Ankara...................... ..Timur

4.Aşağıdakilerden hangisi Preveze deniz savaşının sonuçlarından değildir?

    a.Karadeniz bir Türk gölü haline geldi    

    b.Haçlılar yenildi

    c.Doğu Akdeniz Osmanlılının oldu.        

    d.Venedikliler savaş tazminatı ödediler

   e.Bazı kaleler Osmanlının oldu.

 

5.Aşağıdakilerden hangisi ipek yolunun tarifidir.

a.Çin'den başlayıp Trabzon'a ulaşan yoldur

b.Hindistan'dan başlar Suriye'ye gelir

c.Orta Asya'dan başlar İstanbul'a gelir  

d.Rusya'dan başlar İtalya'da biter

e.Irak-Türkiye arasındaki ticaret yolu


 

C BÖLÜMÜ:Her soru 2’er puandır. (Toplam 20 puan)

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a)       Osmanlı Devleti’nin en büyük deniz savaşı…………………………………………………………savaşıdır.

b)       Kanuni sultan Süleyman ………………………………. seferi sonrasında ölmüştür.

c)       Hızır Reisin diğer adı ………………………………………………………. Paşadır.

d)       Osmanlı Devleti Kanuni döneminde Fransızlara ticari ayrıcalık olarak ………………………………………….. vermiştir.

e)       Osmanlı devleti doğudaki en geniş sınırlarına ………………………………………………antlaşması ile ulaşmıştır.

Cümleler doğru ise doğruyu, yanlış ise yanlışı karalayınız.

a)       Kıbrıs’ın Fethi İnebahtı Deniz Savaşının sonucunda gerçekleşmiştir                               (Doğru) (Yanlış)

b)       Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu devir Fatih sultan Mehmet dönemidir                 (Doğru) (Yanlış)

c)       Yavuz Sultan Selim Çaldıran savaşında safevi devletini yenmiştir                                   (Doğru) (Yanlış)

d)       Trabzon Fatih sultan Mehmet devrinde fethedilmiştir                                                     (Doğru) (Yanlış)

e)       Osmanlı Devletini kuran Türkler,Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır               (Doğru) (Yanlış)

  

 

  Ad soyad:   Numara:       Kozlu imam hatip lisesi 2010-2011 eğitim öğretim yılı  1o/a TARİH DERSi 1.dönem 1.sınavı

CEVAP ANAHTARI

                    Aldığı not:                                                                                                    
Yönerge: Cevabınızı her soruda belirtilen ilgili yere veriniz.  Her sorunun puanı bölümün başında yer almaktadır. Bilgi alışverişi kesinlikle yasaktır. Yanlış doğruya bir şey yapmaz. Kastettiklerinizden değil yazdıklarınızdan puan alırsınız .Başarılar dilerim.                                                                                                                                                                                                                                               Ali KARATAŞ-Coğrafya Öğretmeni

 

SORULAR

A BÖLÜMÜ:Bu bölümde her soru 10 puandır.(Toplam 60 puan)

1.Osmanlıların Rumeli’de izledikleri iskan siyasetinin sonuçlarından 3 tanesini yazınız.

a)Konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlandı.

b)Yeni fethedilen yerler Türkleştirilmiş oldu.

            c)Fethedilen bölgelere Türklerin yerleşmesi sağlanarak o bölgenin elde tutulması ve savunulması kolaylaştı

2.Ankara savaşının sonuçlarından 4 tanesini yazınız.

            a)Bazı Anadolu beylikleri yeniden kuruldu.Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

b)Osmanlı’nın Rumeli’deki ilerleyişi durdu.

c)İstanbul’un fethi gecikti.

d)Yıldırım Bayezıt’ın oğulları arasında taht mücadeleleri başladı.Fetret devrine girildi.

 

3. Hint Deniz Seferlerinin başarısız olmasının sebeplerini yazınız.

Osmanlı’nın bu seferlere gereken önemi vermemesi,Okyanusa dayanıklı gemilerin yapılmamış olmaması,Hindistanda’ki Türk ve Müslüman aşiretler arasında birlik olmaması

 

4.Aşağıdaki İstanbul’un Fethi ile ilgili soruları cevaplayınız.

Fethin nedenlerinden  3 tane yazınız

Fethin Türk tarihi açısından sonuçlarından 3 tane yazınız

Fethin Dünya tarihi açısından sonuçlarından 3 tane yazınız

a)Bizansın Osmanlı beyliklerini ve Avrupa devletleri

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !